Personlig vejledning

Definition: "Er en samtale som styrker viden, retning og overblik og overensstemmelsen mellem tanke, ord og handling."

Vejledning og supervision, kan altså være en bevidstgørende og udviklende personlig proces. Ordet "supervision" betyder "oversyn". Det vil sige: at se sig selv oppe fra eller ude fra, kunne danne sig et overblik og overveje hvad der er godt og skidt.. Her ud fra kan man, med vejledning, bedre selv afklare om og hvordan det at tænke/ gøre noget nyt, kan skabe noget nyt og positivt.

    - Vejledning og supervision giver mulighed for selvindsigt, refleksion, forandring og personlig udvikling.
    - Er en hjælp til erkendelse af egne problemstillinger, reaktioner, holdninger, løsningsstrategier og personlige stil

OBS:Vejledning og supervision er IKKE terapi. Men supervisionen kommer i nærheden af terapi i den forstand, at de sider af os selv, som påvirker vores arbejde, hverdag og liv med andre mennesker, kan komme i fokus. Og her findes muligheden for forandring og personlig udvikling. Samtalerne må altså gerne give helt personlige Aha-oplevelser og ikke mindst personlig lettelse.

Alle samtaler i Helsezonen foregår respektfuldt, så du ikke føler dig overvældet og foregår i fuld fortrolighed og med tavshedspligt.